Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Ammeråd

Generelle råd

I Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (15) anbefales morsmelk som eneste ernæring første seks måneder, forutsatt at mor og barn trives med dette. Fast føde bør introduseres tidligst ved 4 måneders alder, men ikke senere enn 6 måneders alder. Morsmelkerstatning er eneste alternativet til morsmelk som drikke første leveår. Melk kan imidlertid inngå som ingrediens i annen mat på lik linje med andre allergener fra barnet begynner å spise (15).

De norske ammerådene er i tråd med de internasjonale allergifaglige miljøenes anbefalinger (16, 17, 18). Amming er forbundet med mange fordeler for mor og barn og anbefales av den grunn, men det er ikke dokumentert at amming forebygger matallergi (16, 17). Ved behov for morsmelkerstatning kan vanlige kumelksbaserte produkter brukes, uavhengig av barnets allergirisiko (16, 17), men EAACI foreslår unntak for barnets første leveuke (17). Når fast føde introduseres, tidligst fra fire måneders alder, senest ved seks måneder, bør også potensielt allergifremkallende matvarer introduseres (16, 17, 18). Ammende mødre skal ikke begrense kostholdet sitt for å forebygge allergi hos barnet (16, 17).