Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Medikamentell behandling

Akutt behandling

Akutt behandling av mistenkt eller bekreftet anafylaksi ved matvareallergi er nærmere beskrevet i Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering (31). Adrenalin 1 mg/mL til intramuskulær injeksjon er førstevalg ved mistenkt anafylaksi, enten opptrukket fra engangsampulle, eller i form av ferdigfylt sprøyte (autoinjektor). Dosering: 0,1 mg/10 kg kroppsvekt inntil 0,5 mg. Ved manglende effekt gjentas dosen etter 5 til 15 minutter (32). I tillegg gis oksygen, samt væske intravenøst, antihistamin, systemiske steroider og beta-2-agonist etter behov (31). Etterbehandling i 3 døgn etter anafylaksi vurderes etter Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering (31), og inkluderer antihistaminer og glukokortikosteroider i standard dosering. Det foreligger ikke dokumentasjon for effekt av antihistaminer ved alvorlige symptomer ved matvareallergi, men antihistaminer tatt forebyggende kan potensielt maskere tidlige symptomer ved anafylaksi, og føre til forsinket behandling (8).

Behandling av ikke-alvorlige reaksjoner

Det vanligste medikamentet i bruk for å lindre symptomer ved matallergi er antihistaminer. Antihistaminer kan lindre ikke-livstruende symptomer ved matallergi (33), og kan være nyttige ved blant annet ved pollenrelatert matallergi syndrom (34). Forverring av eksem behandles etter retningslinjer, som beskrevet i pediatriveilederen (35).