Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

​​​​​​​ Behandling av matallergi

Stønader

Dokumentert hveteallergi gir rett til grunnstønad for nødvendige ekstrautgifter til spesialdiett. Retningslinjer revideres jevnlig og kan finnes på NAV sine nettsider (29). Pasienten søker selv, men det kreves dokumentasjon på at diagnosen er stilt av relevant spesialist. Stønaden skal vurderes hvert tredje år.

Det kan også søkes om grunnstønad ved andre matallergier, men merkostnadene må da dokumenteres å overstige stønadsbeløpet. I praksis vil de fleste få avslag på søknad om grunnstønad til diett uten melk og egg, da det vurderes at slik diett ikke medfører ekstrautgifter av en størrelse som gir rett til grunnstønad. For detaljer se NAVs rundskriv til Folketrygdloven kapittel 6 (30).