Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Unngå eksponering

Merking av matvarer

Merking av allergener i mat reguleres gjennom Matinformasjonsforskriften (1), som er felles for alle land i EØS-området. Forskriften stiller spesielle krav til merking av følgende 14 allergener: glutenholdig korn (type korn skal oppgis), fisk, skalldyr, bløtdyr, egg, peanøtter, lupin, soya, melk (inkludert laktose), nøtter (type nøtt skal oppgis), selleri, sennep, sesamfrø og sulfitt.

Disse ingrediensene skal være fremhevet i ingredienslisten, enten med fet eller kursiv skrift, og de skal deklareres uansett hvor liten mengde de er tilsatt i produktet. Det kan brukes alternative benevnelser for hver av de 14 nevnte allergenene, se under.

Øvrige ingredienser må kun oppgis dersom de utgjør 2 % eller mer av varens totale vekt. Matinformasjonsforskriften regulerer både emballert mat, og uemballert mat, altså mat som tilbys på serveringssteder eller selges i løsvekt. Merkingen er obligatorisk og skal alltid oppgis skriftlig direkte for forbruker.

Spormerking

Merking med ”kan inneholde spor av”, "inneholder spor av", "kan inneholde" eller "produsert i samme lokale som..." etterfulgt av ett eller flere allergener kalles spormerking og brukes for å informere om at produktet kan inneholde utilsiktet kontaminasjon av allergener. I en produksjon kan det i enkelte tilfeller være vanskelig å hindre at støv og partikler fra ingredienser i ett produkt kommer over i et annet produkt. Dette gjelder spesielt for produkter som produseres på samme linje, og hvis det ikke er mulig å vaske utstyret tilstrekkelig. Det er per i dag ingen krav i regelverket om at slik advarselsmerking skal brukes, og det blir derfor sett på som en form for frivillig advarselsmerking (2). Dette betyr at også produkter som ikke er spormerket utilsiktet kan inneholde allergener. Spormerking sier ikke noe om mengden allergen. Mattilsynet anser at serveringsbransjen ikke bør bruke spormerking.

Hvilke råd skal de med matallergi få

Spormerking brukes i omfattende grad, og de fleste spormerkede produkter inneholder i praksis ikke allergenet det advares mot. Nordisk kontrollprosjekt 2015 (3) viste imidlertid at visse sjokoladeprodukter med spormerking inneholdt så høye nivåer av melk eller nøtter at halvparten av allergikerne kan reagere. Enkelte allergikere bør derfor unngå sjokoladeprodukter med slik advarselsmerking.

De fleste med matallergi tåler imidlertid spormengder av det de er allergisk mot. En generell anbefaling om eliminasjon av spormerkede produkter vil påføre de fleste med matallergi unødvendig strenge restriksjoner, og innskrenke matvareutvalget i meget stor grad. På generelt grunnlag bør man derfor ikke anbefale de med matallergi å unngå mat som er spormerket. Det kan imidlertid være aktuelt å ta slike hensyn for svært sensitive individer som har hatt alvorlige allergiske reaksjoner mot små mengder av allergenet. Den enkelte må, på bakgrunn av alvorlighetsgraden av allergien, avklare med behandlende lege om spormerkede produkter kan brukes.