Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Henvisning til utredning og behandling av matallergi

Innhold i henvisningen

Henvisning til utredning og behandling av matallergi skal inneholde utfyllende anamnestiske opplysninger om symptomer og eksponering som beskrevet i Utredning. Videre opplysninger om utførte undersøkelser, spesielt spesifikt IgE og prikktest, annen sykdom inkludert annen atopisk sykdom, behandling, og en kort familieanamnese.