Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Henvisning til utredning og behandling av matallergi

Utredning og behandling av matallergi

Utredning av matallergi er beskrevet i Utredning og baseres i de fleste tilfeller på anamnese, påvisning av sensibilisering (prikktest og/eller måling av spesifikk IgE i serum) og eventuell matprovokasjon. Det finnes per i dag ingen rutinebehandling som kan kurere matallergi, men det vil ofte være behov for opplæring av pasienter og pårørende med hensyn til eliminasjonskost, erstatningsprodukter, behandling av allergiske reaksjoner og anafylaksi. Hvem som skal henvises til videre utredning/behandling er avhengig av kompetanse, erfaring og tilgang på tester. Hvor pasientene skal henvises er avhengig av tilgang på spesialister og lokale/regionale rutiner for hvor slik utredning/behandling gjennomføres i spesialisthelsetjenesten.