Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Henvisning til utredning og behandling av matallergi

Utredning og behandling av matallergi i allmennpraksis

Mange pasienter kan utredes og behandles tilstrekkelig i primærhelsetjenesten og behøver ikke henvisning til spesialisthelsetjeneste. Diagnosen kan være enkel ved klar sammenheng mellom inntak av allergen og allergisk reaksjon, og påvist sensibilisering for dette allergenet. Ved mild til moderat reaksjon på 1 til 2 allergener som lett kan elimineres uten fare for feilernæring, vil det ofte ikke være nødvendig med henvisning. 

Unødvendig eliminasjonskost på grunn av feil diagnose er vanlig, og skyldes ofte ikke-verifiserte antakelser om allergi (pasienter/foresatte), feil tolkning av spesifikke IgE-tester (leger) eller bruk av uegnede tester (alternativ medisin). En viktig grunn til å henvise for videre utredning er for å avkrefte mistenkt allergi mot mat som pasienten har toleranse for og reintrodusere unødvendig eliminerte matvarer. Dette er særlig viktig for basismatvarene hos barn.