Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Introduksjon

Hva er matallergi?

Matallergi defineres som en overfølsomhetsreaksjon utløst av immunologiske mekanismer etter eksponering for en matvare (1). Matallergi er vanligvis IgE-mediert, det vil si at en kan påvise IgE antistoffer mot aktuelle matvare, men også ikke-IgE-mediert matallergi forekommer. I denne veilederen vil primært IgE-mediert matallergi omtales, men prinsippene for håndtering av ikke-IgE-mediert matallergi vil i stor grad være tilsvarende. Andre overfølsomhetsreaksjoner (ikke-immunologisk betingede) mot mat vil ikke omtales i denne veilederen.

Ved utredning og håndtering av IgE-mediert matallergi er det viktig å skille mellom sensibilisering definert som påvisning av spesifikke IgE-antistoffer mot aktuelle matallergen og allergi definert som symptomer ved eksponering og sensibilisering for aktuelle matallergen.