Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Introduksjon

Psykososiale konsekvenser

Redusert livskvalitet er dokumentert i flere studier av barn og unge med matallergi. Flere er engstelige for å spise utenfor hjemmet, eller delta i sosiale settinger der de kan eksponeres for allergener (39). En ser stigmatisering og sosial isolering, spesielt hos barn, men også hos voksne. Dette gjelder særlig når det er frykt for luftbåren eksponering av for eksempel peanøttstøv. Avklaring vedrørende slike reaksjoner er derfor viktig for livskvalitet.

Det er også forskning som viser at barn med matallergi er utsatt for mobbing, ved at matvaren de reagerer på brukes som «våpen» for å skape frykt (40). Veiledning av foreldre og ansatte i barnehage, skolefritidsordningen og skole er derfor viktig for å skape trygghet og hindre at allergien medfører større begrensninger enn nødvendig.