Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Introduksjon

Symptomer ved matallergi

Symptomer på IgE-mediert reaksjon på mat oppstår vanligvis i løpet av få minutter til 2 timer etter eksponering, mens ikke-IgE-medierte reaksjoner ofte oppstår senere. Allergiske reaksjoner på mat kan utløses ved oral eksponering, eksponering på hud og luftbåren eksponering.

Symptomer ved allergisk reaksjon på mat varierer fra milde, men ubehagelige, til alvorlige og potensielt livstruende. Symptomer fra hud og gastrointestinaltraktus er vanligst, men symptomer fra luftveier, det kardiovaskulære system og sentralnervesystemet er også vanlig, se tabell 1 nedenfor.

TABELL 1: Symptomer/funn ved allergisk reaksjon på mat

Organ

Symptomer

Hud

Hudkløe
Erytem
Urtikaria/angioødem
Eksemoppbluss

Gastrointestinaltraktus

Munn-/halskløe
Kvalme
Magesmerter
Oppkast
Diaré

Luftveier

Rinitt
Hoste
Heshet
Stridor
Nedre luftveisobstruksjon

Kardiovaskulære system

Takykardi
Hypotensjon
Sirkulatorisk kollaps

Sentralnervesystem

Trøtthet
Forvirring
Koma

Øye

Konjunktivitt

Allergi mot mat er vanligste årsak til anafylaksi hos barn, ungdom og yngre voksne (13, 14), og er også årsak til en vesentlig del av anafylaktiske reaksjoner hos eldre voksne (15). Anafylaksi er en alvorlig systemisk overfølsomhetsreaksjon som vanligvis oppstår hurtig og kan medføre død (16). Se vedlegg 3: Anafyalaksi.

Noen symptomer gir sterk mistanke om allergisk reaksjon, mens andre symptomer er mer uspesifikke og kan ha en rekke andre årsaker. Ukarakteristiske symptomer som endret adferd, energiløshet og konsentrasjonsvansker er vanligvis ikke forårsaket av allergisk reaksjon på mat.

Sammenhengen mellom matallergi og atopisk eksem er kompleks. Sensibilisering for matallergener er vanlig hos barn med atopisk eksem. Sensibiliseringen kan være klinisk relevant, spesielt for spedbarn og yngre barn med uttalt eksem, men for de fleste eldre barn og voksne er det uten klinisk betydning for eksemforverring (17, 18).

Hos små barn kan dårlig tilvekst, «Failure to thrive», blod i avføring og andre abdominale symptomer være symptomer på matallergi, men er da ofte ikke IgE-mediert. Likeledes kan forverring av atopisk eksem være et symptom ved ikke-IgE-mediert matallergi.