Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Oppfølging av pasienter med matallergi

Kontroller

Ved oppfølging av mulig toleranseutvikling hos barn med allergi mot basismatvarene, anbefaler vi kontroll hver 6. måned de to første leveår, årlig frem til skolealder og deretter hvert andre år med mulighet for individuelle tilpasninger. Ved allergi mot andre matvarer vil ofte lengre intervall mellom kontrollene være tilstrekkelig. Dette må imidlertid tilpasses den enkelte pasients sannsynlighet for toleranseutvikling, individuelle behov og behov for kontroll av annen atopisk sykdom. Ved anafylaksi vil det kun unntaksvis være aktuelt med ny provokasjon de første to årene etter reaksjon. Pasienter som har adrenalin autoinjektor bør imidlertid til årlig kontroll for fornying av resepter og oppfølging av hvordan de mestrer matallergien inkludert bruk av adrenalin autoinjektor.

Ved kontroller bør også utvikling av annen allergisk sykdom vurderes, da matallergier ofte er første manifestasjon i «Den atopiske marsjen» (12).

Hos pasienter som har vært til vurdering i spesialisthelsetjenesten, gjennomføres kontrollene initialt hos lege med spesiell kompetanse innenfor allergi. Ved avklarte allergier kan pasienten følges med videre kontroller hos fastlege, eller i et samarbeid mellom fastlege og allergolog.