Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Oppfølging av pasienter med matallergi

Læringsmål

Pasient og pårørende vet hva pasienten reagerer på, hvordan de kan unngå eksponering, hvor alvorlig eventuelle reaksjoner vil være og hvordan disse skal behandles.

Informasjon og opplæring skal være tilpasset alder, og må gjentas etter som pasienten utvikler seg og/eller allergien endres. I takt med vekst og modenhet må barnet selv være aktiv deltaker i undervisningen, for å fremme riktige valg og trygg livsutfoldelse når barnet blir mer selvstendig.