Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Oppfølging av pasienter med matallergi

Legeerklæring

Legeerklæringen til skole og barnehage må inneholde presis informasjon, slik at ansatte, barnet og foresatte skal føle seg trygge, og at passende tiltak kan gjennomføres ut fra behov. Basert på Nasjonalt faglig råd fra Helsedirektoratet om nøtteallergi i barnehager og skoler (13), anbefales det å ta med:

  • Diagnose
  • Allergiske symptomer, episoder med anafylaksi, om reaksjonen er ledsaget av astma
  • Kjente allergener
  • Medikamentell- og annen behandling av allergisk reaksjon, spesielt om barnet har adrenalin autoinjektor
  • Legenes totale vurdering av sykdom og behov for tiltak i barnehage, skole og skolefritidsordning