Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Oppfølging av pasienter med matallergi

Opplæring av pasienter og pårørende ved matallergi

God pasientopplæring er grunnleggende for mestring av matallergi (1).

Opplæringen skal ta utgangspunkt i konklusjonen etter gjennomgått utredning: Hvilke allergener som skal utelates fra kosten, alvorlighetsgrad og anbefalte tiltak.  Henvisning til klinisk ernæringsfysiolog for kostveiledning vurderes hvis det ikke er gjennomført i utredningsfasen. Fokus i opplæringen skal være å trygge pasienten til å leve så normalt som mulig samtidig som sikkerheten opprettholdes. Målet er færrest mulig restriksjoner i barnehage, skole, arbeidsliv, fritidsaktiviteter og sosiale aktiviteter. Vær bevisst på ordvalg, mange pasienter har nedsatt livskvalitet på grunn av frykt for reaksjoner.