Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Oppfølging av pasienter med matallergi

Referanser

 1. Muraro A, Roberts G, Worm M, Bilò MB, Brockow K, Fernández Rivas M, et al. Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy. 2014;69(8):1026-45. PubMed
 2. Savage J, Sicherer S, Wood R. The Natural History of Food Allergy. The journal of allergy and clinical immunology In practice. 2016;4(2):196-203; quiz 4. PubMed
 3. Skripak JM, Matsui EC, Mudd K, Wood RA. The natural history of IgE-mediated cow's milk allergy. The Journal of allergy and clinical immunology. 2007;120(5):1172-7. PubMed
 4. Savage JH, Matsui EC, Skripak JM, Wood RA. The natural history of egg allergy. The Journal of allergy and clinical immunology. 2007;120(6):1413-7. PubMed
 5. Shek LP, Soderstrom L, Ahlstedt S, Beyer K, Sampson HA. Determination of food specific IgE levels over time can predict the development of tolerance in cow's milk and hen's egg allergy. The Journal of allergy and clinical immunology. 2004;114(2):387-91. PubMed
 6. Schoemaker AA, Sprikkelman AB, Grimshaw KE, Roberts G, Grabenhenrich L, Rosenfeld L, et al. Incidence and natural history of challenge-proven cow's milk allergy in European children--EuroPrevall birth cohort. Allergy. 2015;70(8):963-72. PubMed
 7. Peters RL, Dharmage SC, Gurrin LC, Koplin JJ, Ponsonby AL, Lowe AJ, et al. The natural history and clinical predictors of egg allergy in the first 2 years of life: a prospective, population-based cohort study. The Journal of allergy and clinical immunology. 2014;133(2):485-91. PubMed
 8. Sampson HA, Scanlon SM. Natural history of food hypersensitivity in children with atopic dermatitis. The Journal of pediatrics. 1989;115(1):23-7. PubMed
 9. Savage JH, Kaeding AJ, Matsui EC, Wood RA. The natural history of soy allergy. The Journal of allergy and clinical immunology. 2010;125(3):683-6. PubMed
 10. Keet CA, Matsui EC, Dhillon G, Lenehan P, Paterakis M, Wood RA. The natural history of wheat allergy. Annals of Allergy, Asthma, & Immunology. 2009;102(5):410-5. PubMed
 11. Peters RL, Allen KJ, Dharmage SC, Koplin JJ, Dang T, Tilbrook KP, et al. Natural history of peanut allergy and predictors of resolution in the first 4 years of life: A population-based assessment. The Journal of allergy and clinical immunology. 2015;135(5):1257-66.e1-2. PubMed
 12. Hill DA, Spergel JM. The atopic march: Critical evidence and clinical relevance. Annals of allergy, asthma & immunology: Official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2018;120(2):131-7. PubMed
 13. Helsedirektoratet. Nøtteallergi i barnehager og skoler 2018. Available from: https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/notteallergi-i-barnehager-og-skoler