Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Oppfølging av pasienter med matallergi

Risikosituasjoner

Risikosituasjoner vil være individuelt, det er viktig å gjøre vurderinger sammen med pasienten. Når er det størst risiko for at pasienten utsettes for allergenet?

 • Reiser
  • Språklige utfordringer – hvilke betegnelser for allergenet finnes i ulike språk?
  • Matkulturelle utfordringer - mat som i egen kultur lages uten allergenet
  • Tilgjengelighet til helsetjenester – hvor og hvordan?
  • Beredskap under reiser – andre vurderinger på reiser enn hjemme?
 • Når andre tilbereder maten
  • Restaurantbesøk/buffeter
  • Tilstelninger
  • Serveringssituasjoner i barnehage, skole, skolefritidsordning, jobb
  • Lesing og tolking av ingredienslister på ferdigpakket mat
 • Kofaktorer
  • Alkohol/rus
  • Stress/søvnmangel
  • Infeksjoner/annen samtidig sykdom
  • Fysisk aktivitet
  • Medikamenter
  • Menstruasjon
  • Annen allergeneksponering (inhalasjonsallergener)