Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Oppfølging av pasienter med matallergi

Sjekkliste for opplæringen

Pasient og pårørende skal etter undervisning:

  • Kjenne til hvilke allergener som skal unngås
  • Kunne lese og forstå hvordan allergenene deklareres
  • Vite hvordan de unngår kontaminering ved tilberedning av mat og i måltidsituasjoner, tilpasset allergiens alvorlighetsgrad
  • Ha kunnskap om oppbygging av et fullverdig kosthold uten aktuelle allergener
  • Kunne definere risikosituasjoner og kjenne til mulige kofaktorer
  • Gjenkjenne symptomer og vurdere alvorlighetsgrad av reaksjonen
  • Ha kunnskap om og ferdigheter til å behandle en allergisk reaksjon, inkludert bruk og oppbevaring av adrenalinpenn der det er foreskrevet. Grundig demonstrasjon og øving med demonstrasjonspenn må alltid gjennomføres
  • Finne en riktig balanse mellom nødvendige restriksjoner og livsutfoldelse
  • Involvere barnets helsesykepleier/skolehelsetjeneste for å ivareta behov for informasjon og opplæring i skole og barnehage
  • Kjenne til pasientopplæringsprogrammer, andre kilder til kvalitetssikret informasjon og aktuelle pasientorganisasjoner