Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Oppfølging av pasienter med matallergi

Videre oppfølging

Toleranseutvikling ved matallergi

Barn med matallergi utvikler ofte toleranse, spesielt mot basismatvarene melk, egg, hvete og soya (2). Sannsynligheten for toleranseutvikling er størst de første leveårene, og avtar ettersom barnet blir eldre. Prediktorer for toleranseutvikling er lav «peak» (3, 4) og raskt fall i spesifikt IgE. En tommelfinger regel for melk er at 50 % fall i spesifikt IgE på 1 år gir ca 50% sannsynlighet for at pasienten har utviklet toleranse (5). Langsommere fall gir mindre sannsynlighet for toleranse. Reduksjon i spesifikt IgE kan imidlertid også være uttrykk for manglende eksponering, og dermed manglende stimuli for IgE–produksjon, uten at det utvikles toleranse. Det er blant annet sett ved allergi mot nøtter. Alvorlig allergisk reaksjon ved eksponering og annen atopisk sykdom hos pasienten er og forbundet med langsommere toleranseutvikling.

Når en kan forvente at et barn utvikler toleranse vil være vanskelig å forutsi med sikkerhet og avhenger av hvilken matvare en er allergisk mot i tillegg til overnevnte faktorer. Epidemiologiske studier varierer avhengig av populasjon og geografi i forhold til oppgitt median tid til 50 % toleranseutvikling. I fødselskohorter er det for melk og egg angitt at omtrent halvparten av barna hadde utviklet toleranse ved 2-års alder (6, 7), mens studier som inkluderer pasienter henvist til allergi spesialistklinikker angir barneskolealder (3, 4). Når det gjelder hvete og soya har en mindre kunnskap, men studier indikerer omtrent samme tidshorisont som for egg og melk (8-10).

Ved allergi mot peanøtt, nøtter, frø, skalldyr og fisk er det mindre sannsynlig at pasienten utvikler toleranse (2). For peanøtt regner en at ca 20 % oppnår toleranse (2, 11).