Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Utredning

Kryssensibilisering/kryssallergier

Kryssensibilisering skyldes at spesifikke IgE-antistoffer binder seg til homologe (lignende) allergenstrukturer i beslektede proteiner fra andre kilder. Planter og pollen inneholder strukturelt like proteiner, som kan gi opphav til kryssensibilisering. Det er imidlertid viktig å presisere at slik kryssensibilisering ofte ikke gir klinisk allergi. Ved gresspollenallergi ses for eksempel ofte kryssreaktivitet mot hvete og andre kornslag in vitro (81), mens det i liten grad ses klinisk kryssallergi mot hvete ved allergi mot gresspollen (82).