Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Laboratorieundersøkelser

Andre laboratorieundersøkelser

Innenfor alternativ medisin tilbys en rekke andre alternative laboratorieundersøkelser ved diagnostikk av matallergi. Felles for dem er at de er relativt kostbare. Mest brukt er IgG og IgG4-analyser. Flere studier har sett på nytten av disse undersøkelsene ved diagnostikk av allergi og ikke funnet at de kan diskriminere mellom pasienter med og uten allergi (46). European Academy of Allergy and Clinical Immunology har derfor konkludert med at de ikke har noen plass innenfor diagnostikk av allergi (47).