Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Matprovokasjoner

Eliminasjon - reintroduksjon

Den enkleste formen for utredning av matoverfølsomhet er eliminasjon og reintroduksjon av mistenkt allergen. Denne metoden egner seg best for pasienter som beskriver mildere symptomer fra mage-tarm systemet eller atopisk eksem ved eksponering. Den mistenkte matvaren fjernes da strengt fra kosten i 2 til 4 uker (48), og det vurderes om dette har effekt eller ikke. Pasient eller foresatte bør skrive symptomdagbok underveis, fulgt av klinisk undersøkelse og evaluering av lege til slutt. Hvis ingen eller usikker effekt, reintroduseres matvaren.

Vær oppmerksom på at reintroduksjon etter lengre tids eliminasjonsdiett hos sensibiliserte individer kan medføre allergiske symptomer av en mer alvorlig art enn det som opprinnelig var beskrevet. Dette gjelder spesielt hos spedbarn som eliminerer matvarer på bakgrunn av atopisk eksem og positive allergitester (49). I slike tilfeller bør reintroduksjon gjøres som matprovokasjon.