Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Matprovokasjoner

Provokasjon med luftbårent allergen

Reaksjoner på hvetestøv med astma (bakerastma) er velkjent innen yrkesallergi, men er ikke forbundet med reaksjoner ved inntak av hvete (61). Testing av yrkesastma gjøres i kontrollerte former i eksponeringskammer, hvor det er kontroll på mengde og tid for eksponering. Sammenheng mellom matallergi og reaksjoner på luftbårne matallergener er lite beskrevet ut over enkelte kasuistikker, ofte med basis i selvrapporterte reaksjoner (62).

Forskning viser lite eller ingen spredning av matallergener i luft (63-65). Likevel er mange pasienter med mistenkt matallergi engstelige for å reagere når de er i nærheten av matvaren, enten i form av støv fra for eksempel nøtter, eller damp/stekeos ved tilberedning av mat. Denne engstelsen behøver ikke ha sammenheng med alvorlighetsgraden av allergi, og kan ofte være tilstede også hos personer uten korrekt diagnostisert matallergi.

Det er svært viktig å veilede disse pasientene, slik at mistenkt matallergi ikke medfører unødvendig begrensning i livsutfoldelse og -kvalitet. Eksponering for allergenet i samme rom/nær pasienten under observasjon og veiledning kan forebygge sosial isolasjon og engstelse og trygge pasienten på hvilke symptomer som kan forventes i situasjonen. Reaksjoner i luftveiene etter inhalasjon av matallergener er ofte forbundet med underbehandlet astma. Utredning og behandling av astmaen blir derfor det viktigste forebyggende tiltaket. Rinokonjunktivitt og eksemoppbluss/urtikaria er andre beskrevne symptomer ved luftbåren eksponering for matallergener (66).

Praktisk gjennomføring

Metodene under er erfaringsbasert.

Nøtte-/peanøttstøv

Eksponering for mulig luftbårent støv fra peanøtt eller nøtter kan gjennomføres på flere måter. Mye brukt er åpning av peanøttpose 30 cm fra pasientens munn/nese med påfølgende risting av posen i 10 minutter. Dette fremkaller ofte subjektive symptomer, men svært sjeldent objektive symptomer. 

Damp

Ved tilberedning av fisk/skalldyr kan protein føres med dampen, og enkelte fiskeallergikere vil kunne få symptomer ved inhalering (62). Provokasjonen uføres ved at pasienten er i samme rom som en dampende fiskegryte i cirka 15 minutter med påfølgende observasjonstid i 30 minutter. Ved toleranse gjentas provokasjonen ved at pasienten står nærmere gryten.

Stekeos

Samme metode som for damp, men steking av for eksempel egg i panne.