Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Matprovokasjoner

Titrert matprovokasjon

Oftest gjennomføres en trinnvis matprovokasjon ved semilogaritmisk økning av dosen (ofte 3-dobling for hvert trinn), der startdosen er så lav at vi ikke forventer reaksjon, og sluttdosen tilsvarer en adekvat porsjon. EAACI anbefaler startdose på 3 mg protein, men for de fleste matvarer vil det være hensiktsmessig å starte med en høyere dose, da reaksjon på små doser er relativt uvanlig.

Proteininnholdet i mat varierer (se matvaretabellen.no), men for de fleste matvarer vil dosene i tabell 6 (nedenfor) være passe proteinnivå. Startdosen må imidlertid tilpasses ut i fra den enkeltes sykehistorie. Anbefalt standard tidsintervall mellom hver dose er 30 minutter, men kan reduseres eller økes etter individuell vurdering. Generelt anses kortere intervall mellom dosene å gi økt risiko for alvorlige reaksjoner. Reduksjon av tidsintervall vil først og fremst være aktuelt ved provokasjoner hvor risikoen for positiv reaksjon anses som liten, eller det er sannsynlig med milde symptomer, som for eksempel ved utredning av mulige kryssallergier. Ved uspesifikke eller milde symptomer under provokasjonen, kan dosen gjentas eller intervallet økes.

Pasienten observeres i 2 til 4 timer etter siste dose (4, 15, 53, 54). 2-timers observasjonstid bør bare velges når det ikke har vært symptomer under provokasjonen og sannsynligheten for positiv provokasjon er liten ut ifra sykehistorie og laboratorieundersøkelser.

Tabell 6 er foreslått opptrapping for et utvalg av de vanligste allergenene basert på internasjonale anbefalinger (4), klinisk erfaring og aldersadekvat porsjonsdose for barn (12), angitt som mengde matvare. For noen grupper av matvarer er valgfri ekstra dose for større barn og voksne angitt. Du kan laste ned en utskriftsvennlig versjon av tabell 6.

TABELL 6. Dosering ved titrert matprovokasjon

Egg (kokt egg)

0,3 g (forsiktig start)
1 g
3 g
10 g
30 g

Fisk

0,3 g (forsiktig start)
1 g
3 g
10 g
30 g
100 g

Frø

10 mg
30 mg
100 mg
300 mg
1000 mg
3000 mg
10 000 mg (valgfri for større barn og voksne)

Hvete (kokt pasta)

2 g
6 g
20 g
60 g
200 g (valgfri for større barn og voksne)

Melk (kumelk)

0,3 mL (forsiktig start)
1 mL
3 mL
10 mL
30 mL
100 mL

Nøtter

10 mg
30 mg
100 mg
300 mg
1000 mg
3000 mg
10 000 mg (valgfri for større barn og voksne)

Peanøtter

10 mg
30 mg
100 mg
300 mg
1000 mg
3000 mg
10 000 mg (valgfri for større barn og voksne)

Allergen (matvare)

Dosering

Reke

1 g
3 g
10 g
30 g

Soya (soyamelk)

0,3 mL (forsiktig start)
1 mL
3 mL
10 mL
30 mL
100 mL

Mer informasjon om praktisk gjennomføring av enkel blind og dobbel blind matprovokasjon, inkludert oppskrifter på provokasjonsmat finnes i «Matprovokasjon – Håndtering og servering av matallergener» (50).

Ved symptom eller funn som kan tyde på allergi under matprovokasjon kan følgende modifiserte tabell fra PRACTALL consensus report benyttes for vurdering om man skal fortsette eller avbryte matprovokasjonen (15). Du kan laste ned en utskriftsvennlig versjon av tabell 7.

TABELL 7. Symptomvurdering ved matprovokasjon

Fargeforklaringer

Usikker reaksjon, vanligvis ikke tilstrekkelig til å kunne definere provokasjonen som positiv. Fortsett opptrapping som planlagt.

Må vurderes klinisk om provokasjonen er sannsynlig positiv eller ikke. Vurder å utsette neste dose, med for eksempel en ekstra halvtime. Eventuelt gjenta samme dose igjen fremfor videre opptrapping. Flere «gule» utfall sannsynliggjør positiv provokasjon.

Sannsynlig positivt utfall, avslutt provokasjon.

 

Symptomer

Vurdering

HUD

 

Sporadisk kløe

Fortsett

Klør mer enn 2 minutter om gangen

Vurder totalbildet og fortsett om/når forsvarlig

URTIKARIA/ANGIOØDEM

 

<3 kvadler, eller mild leppeødem

Fortsett

4-10 kvadler, eller tydelig leppe- eller ansiktsødem

Sannsynlig positivt

Urtikaria på hele kroppen

Sannsynlig positiv

UTSLETT

 

Små/få områder med svakt erytem

Fortsett

Litt større områder med erytem (<50 % av kroppen)

Vurder totalbildet og fortsett om/når forsvarlig

Store områder med tydelig erytem (>50 %)

Sannsynlig positiv

ØVRE LUFTVEIER

 

Enkelte nys (1-3) eller snufsing

Fortsett

<10 episoder med nysing, periodisk kløe i nesen, og/eller i øynene, eller hyppig snufsing

Vurder totalbildet og fortsett om/når forsvarlig

Kontinuerlig kløe i nesen og/eller i øynene, hevelse omkring øynene og/eller mye nysing etter hverandre, vedvarende rinitt (tydelig tett nese)

Sannsynlig positiv

NEDRE LUFTVEIER

 

Ekspiratorisk piping under auskultasjon

Sannsynlig positiv

Inspiratorisk og ekspiratorisk piping

Sannsynlig positiv

Bruk av hjelpemuskler, hørbar piping

Sannsynlig positiv

LARYNX (HALS)

 

>3 milde episoder med kremting eller hoste, eller vedvarende følelse av tetthet/vondt i halsen

Vurder totalbildet og fortsett om/når forsvarlig

Heshet og hyppig tørr hoste

Sannsynlig positiv

Stridor

Sannsynlig positiv

MAGE/TARM (GI)

 

Munn/halskløe

Fortsett

Klager over kvalme eller magesmerter, med normal aktivitet 

Fortsett

Tydelig plaget av GI symptomer med nedsatt aktivitetsnivå

Vurder totalbildet og fortsett om/når forsvarlig

1 episode med oppkast eller diare

Vurder totalbildet og fortsett om/når forsvarlig

≥2 episoder med oppkast, diare eller 1 av hver

Sannsynlig positiv

KARDIOVASSKULÆRE/NEVROLOGISKE

 

Svak, svimmel eller takykardi

Vurder totalbildet og fortsett om/når forsvarlig

Blodtrykksfall >20 % fall fra normal verdi eller med signifikant endring i mental status

Sannsynlig positiv

Kardiovaskulær kollaps, tegn på nedsatt sirkulasjon, bevisstløs

Sannsynlig positiv

Tilpasset fra (15) av Tonje Reier-Nilsen og videre bearbeidet for veilederen av arbeidsgruppen