Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Allergenekstrakter tilgjengelige i Norge

Allergenekstrakter her er preparater til allergen immunterapi, enten som injeksjonsvæske til subkutan administrasjon eller som smeltetablett til peroral bruk. I Norge (per mai 2023) er det få produkter med markedsføringsgodkjenning. 

De forhåndsgodkjente medikamentene er smeltetablettene Grazax, Itulazax, Acarizax, Aitmyte, Oralair. For SCIT er forhåndsgodkjent Alutard SQ Timotei, Bjørk, Biegift og Vepsegift. 

Itulazax og Alutard bjørk har også effekt på allergi for or og hassel i tillegg til bjørk på grunn av stor grad av strukturell likhet mellom disse allergenene. Det samme gjelder for Grazax, Oralair og Alutard Timotei og forskjellige typer gress.

Det foreligger mulighet for å søke HELFO om støtte til ikke-markedsførte produkter etter individuell vurdering. Det er viktig å huske at ved bruk av legemidler uten markedsføringsgodkjenning i Norge, påtar behandler seg et særlig ansvar for at behandlingen er forsvarlig.

Forhåndsgodkjente preparater for subkutan allergen immunterapi

 • Alutard SQ Timotei ALK-Abelló AS mot timoteipollenallergi
 • Alutard SQ bjørk ALK-Abelló AS mot bjørkepollenallergi
 • Alutard SQ veps ALK-Abelló AS mot vepseallergi
 • Alutard SQ bie ALK-Abelló AS mot bieallergi 

Forhåndsgodkjente preparater for sublingual allergen immunterapi

 • Grazax ALK-Abelló AS mot timoteipollenallergi
 • Itulazax ALK-Abelló AS mot bjørkepollenallergi
 • Acarizax ALK-Abelló AS mot husstøvmiddallergi (dermatophagoides pteronyssinus og dermatophagoides farinae)
 • Oralair Stallergenes sublingual tablett mot hundegress-, raigress-, rapp-, timotei- og gulakspollen
 • Aitmyte Stallergenes mot husstøvmiddallergi 

Preparater for subkutan allergen immunterapi som ikke har markedsføringstillatelse

 • Alutard Dermatophagoides pteronyssinus ALK-Abelló AS monopreparat mot husstøvmiddallergi (ikke MT)
 • Alutard SQ kattehår ALK-Abelló AS mot katteallergi (ikke MT)
 • Alutard SQ hundehår ALK-Abelló AS mot hundeallergi (ikke MT)
 • Aquagen SQ bie ALK-Abelló AS mot bieallergi (ikke MT)
 • Aquagen SQ veps ALK-Abelló AS mot vepseallergi (ikke MT)

Preparater for sublingual allergen immunterapi som ikke har markedsføringstillatelse

 • Staloral 3-trær Stallergenes sublinguale dråper mot svartor-, bjørk- og hasselpollen (ikke MT)
 • Staloral midd mix Stallergenes sublinguale dråper mot husstøvmidd (dermatophagoides pteronyssinus og dermatophagoides farinae) (ikke MT)
 • Staloral 5-gress, Stallergenes sublinguale dråper, mot hundegress-, raigress-, rapp-, timotei- og gulakspollen (ikke MT)
 • Staloral katt, Stallergenes sublinguale dråper mot katteallergi (ikke MT)
 • Staloral burot, Stallergenes sublinguale dråper mot burotallergi (ikke MT)
 • Staloral Alternaria, Stallergenes sublinguale dråper (ikke MT)
 • Staloral Ragweed, Stallergenes sublinguale dråper (ikke MT)
 • Staloral Bjørk, Stallergenes sublingual sublinguale dråper (ikke MT)
 • Staloral Timotei, Stallergenes sublinguale dråper (ikke MT)

Informasjon om aktuelle tilgjengelige ekstrakter er tatt fra leverandørenes produktinformasjon. Aquagen-SQ er vannløselig ekstrakt med frysetørket standardiserte allergener. Alutard SQ er aluminiumhydroksid-presipiterte depotekstrakter av allergen.