Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Astma og AIT

Effekt på symptomer og medikamentbruk

Systematiske oversikter og metaanalyser som nylig har blitt publisert har vist at AIT reduserer astmasymptomer og astmamedikasjon ved allergisk astma. Astma-triggere varierer betydelig hos pasienter med astma, og allergeneksponering kan bare være en av flere triggere som er viktige for en gitt pasient. Det er størst sannsynlighet for effekt av AIT hos pasienter hvor allergeneksponering er en viktig trigger av astmasymptomer, og ved fravær av irreversible forandringer i luftveiene. Begynnende astma styrker indikasjon for oppstart av AIT og pasienter med ny-oppstått astma kan ha bedre effekt av behandlingen enn om sykdommen har vart lenge.