Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Astma og AIT

Forebyggende effekt

Pasienter med allergisk rhinitt har en signifikant økt risiko for å utvikle astma. Det er evidens for at AIT for bjørk/gress reduserer risiko for utvikling av astma hos barn med moderat til alvorlig rhinokonjuktival pollenallergi. AIT er immunmodulerende behandling og har i motsetning til farmakologisk behandling langtidseffekter etter at behandlingen har blitt avsluttet. Disse aspektene er også viktig å ta med i betraktning når man vurderer oppstart av AIT. EAACI anbefaler både SCIT og SLIT til barn og ungdom med moderat til alvorlig gress-/bjørkepollenallergi for å forhindre astma utvikling i opptil 2 år etter avsluttet AIT-behandling i tillegg til dens vedvarende effekt på AR symptomer og medikamentbruk. Slik forebyggende effekt er ikke dokumentert ved behandling av helårs allergisk rhinitt (midd, katt og hund).