Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Astma og AIT

Om effektmål og sikkerhet

Det er ikke konsensus om hva som er de beste kliniske effektmål for å evaluere effekt av AIT ved astma, og det er kun nylig at astmakontroll og astmaforverringer har blitt brukt som primære effektmål. Det er få studier som er blitt utført for spesifikt å evaluere AIT-effekt ved allergisk astma og som har brukt astmaspesifikke primære effektmål som astmakontroll, eksaserbasjoner og langtidseffekter av AIT. Evidens med tanke på disse viktige effektmål er begrenset. Dokumentasjon av sikkerhet ved bruk av AIT ved astma er hovedsakelig fra studier på allergisk rhinitt som har inkludert pasienter med kontrollert astma. Det er manglende kunnskap om sikkerhet ved bruk av AIT ved alvorlig astma.