Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Avslutning av behandling

Om varighet av effekt

Klinisk langtidseffekt i opptil 5 til 10 år etter avsluttet AIT er demonstrert i flere studier for allergisk rhinokonjunktivitt (med eller uten astma) hos barn og voksne og bidrar til at behandlingen vurderes som kostnadseffektiv på lang sikt. Dette gjelder både SCIT og SLIT forutsatt at behandlingen følger anbefalingene med hensyn til bruk av preparater med dokumentert effekt og optimal behandlingsvarighet.

Det er god evidens for langtids klinisk effekt som vedvarer etter avsluttet behandling ved AIT for allergisk rhinokonjunktivitt (med eller uten astma) hos barn og voksne. AIT har også dokumentert forebyggende effekt på astma utvikling hos barn med rhinokonjunktival pollenallergi ved tidlig behandling. Slik forebyggende effekt er ikke fullt dokumentert for behandling av helårs allergisk rhinitt (midd, katt og hund). Langvarig effekt på astma er heller ikke dokumentert per nå hos voksne ved tillegg av SLIT midd tablett ved midd-drevet allergisk astma.

Ved SCIT for bi-og vepseallergi hos barn er det rapport svært bra langtidseffekt (< 5% tilbakefall) i opptil 20 år etter avsluttet behandling. Hos voksne er det få data om langtidseffekt etter 7 til 10 år. Redusert effekt over tid etter avsluttet behandling forventes, men de fleste (80 til 91%) vil være beskyttet mot systemiske reaksjoner i opptil 7 år etter avslutning.