Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Avslutning av behandling

Vurdering av behandlingseffekt

Det er nødvendig at behandlingseffekten vurderes systematisk. Imidlertid er det generelt vanskelig å måle klinisk effekt ved tester. De beste metodene er registrering av symptomer, medikamentbruk, lungefunksjonstester og eventuelt provokasjonstest med allergen.

Effektvurderingen relateres alltid til grad av eksponering og foretas på samme tid av året. For pollenallergi registreres i relevant sesong og for innendørsallergier for eksempel om høsten.

Vurderingene dokumenteres i allergen immunterapi-journalen.

Til evaluering av behandlingseffekten kan benyttes:

  1. Evaluering av symptomer (eventuelt ved bruk av VAS)
  2. Registrering av medikamentforbruk
  3. Reaktivitetstester med metakolin og/eller tredemølle
  4. Lungefunksjonsmålinger (PEF, FEV1)

Andre parametere for behandlingseffekt kan være:

Fravær fra arbeide/skole (antall dager), antall legekonsultasjoner, antall og lengde på sykehusopphold, antall øvre og nedre luftveisinfeksjoner.

Avslutningssamtalen skal kartlegge om pasienten opplevde effekt av behandlingen, hvordan pasienten videre skal håndtere sin allergi og informasjon om at AIT kan gjentas om effekten av behandlingen skulle avta over år.