Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Dokumentasjon

Registrering av bivirkninger

Alvorlige bivirkninger som følge av allergen immunterapi skal anføres i protokoll og pasientjournal, samt skal meldes «Meldeordningen for bivirkninger av legemidler» (Bivirkningsregisteret). Lenke kan også finnes på Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS) sine sider. Det må også vurderes om melding skal gis til lokalt skadeutvalg.

Som ledd i egen kvalitetssikring er det viktig å avklare årsaken både til alvorlige og mindre alvorlige reaksjoner. En åpen diskusjon av alle uventede hendelser med involvert personale og erfarne kolleger (faglig nettverk) vil bidra til dette og anbefales sterkt.