Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Hovedpunkt og anbefalinger

  1. Allergen immunterapi (AIT) er ved riktig diagnostikk og utførelse en trygg og kostnadseffektiv behandling
  2. Forutsetningene for å tilby AIT er god diagnostikk, og at sanering, unngåelse av allergenet og optimal farmakoterapi ikke har gitt tilstrekkelig effekt 
  3. Sublingual allergen immunterapi (SLIT) anbefales som førstevalg på grunn av vesentlig lavere risiko for allergireaksjoner under behandlingen
  4. SLIT mot pollenallergi kan startes og følges opp av allmennleger i primærhelsetjenesten
  5. Anafylaksiberedskap skal alltid foreligge ved oppstart SLIT og ved gjennomføring av AIT med subkutane injeksjoner (SCIT)
  6. Ved systemiske reaksjoner med sirkulatoriske og/eller respiratoriske symptomer etter insektstikk (bie eller veps) skal det alltid gis tilbud om SCIT
  7. Depotinjeksjon med kortikosteroid frarådes