Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Indikasjoner

Ved luftveisallergi

AIT bør tilbys ved:

Pollenallergi

  • Når pasienten ikke oppnår tilfredsstillende symptomlindring ved optimal farmakoterapi eller
  • Når pasienter med rhinokonjunktivitt begynner å få et innslag av bronkial hyperreaktivitet/astma i pollensesongen

Middallergi

  • Når pasienten ikke oppnår tilstrekkelig symptomlindring ved eksponeringsreduserende tiltak og optimal farmakoterapi og middallergi er av vesentlig betydning for de kliniske symptomene 

AIT kan tilbys ved:

Hunde- og katteallergi

Når pasienter med rhinokonjunktivitt og/eller astma ikke oppnår tilstrekkelig symptomlindring ved eksponeringsreduserende tiltak og optimal farmakoterapi

  • Ønske om å beholde/anskaffe symptomfremkallende kjæledyr er ikke indikasjon 
  • AIT for hund og katt forbeholdes de som ikke kan unngå eksponering, f. eks. i sitt yrke

Evidensen for effekt ved hunde- og katteallergi er basert på et lite antall små studier. Ut fra tilgjengelig litteratur er evidensen for effekt beskjeden. Noen få DBPC-studier med hovedsakelig voksne pasienter med katteallergi og astma har vist effekt av SCIT på allergisk rhinitt. Det finnes ikke noen studier som har sett på effekt av AIT ved allergisk rhinitt uten samtidig astma.

Andre allergener

Det finnes noen få små og åpne studier på AIT med allergener fra andre pelsdyr. Evidens både med tanke på effekt og sikkerhet ved AIT med disse allergenene er veldig svak og AIT kan derfor ikke anbefales. Likeledes er evidens for klinisk effekt ved bruk av muggsoppekstrakter svak.