Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Indikasjoner

Ved bi- og vepseallergi

Hovedreglene ved påviste IgE-medierte reaksjoner etter bi- og/eller vepsestikk er:

Subkutan immunterapi (SCIT) skal tilbys

  • Barn og voksne som har hatt systemiske reaksjoner med sirkulatoriske og/eller respiratoriske symptomer.

Subkutan immunterapi (SCIT) kan tilbys

  • Voksne pasienter med kun generaliserte hudreaksjoner, særlig pasienter med hjertesykdom eller ved høy risiko for nye stikk og/eller redusert livskvalitet

Barn med generaliserte hudreaksjoner og redusert livskvalitet og stor risiko for nye stikk (for eksempel barn til birøktere) kan bli vurdert for SCIT etter en individuell vurdering. 

Subkutan immunterapi (SCIT) er ikke indisert

  • Ved store lokale reaksjoner (> 10 cm med varighet > 24 timer)

Ved store lokale reaksjoner og redusert livskvalitet og stor risiko for nye stikk, kan SCIT vurderes etter en individuell vurdering. Det er i en studie vist at AIT kan redusere størrelsen og varighet av hevelsen.

  • Ved tilfeldig påvist sensibilisering uten anamnese på systemiske reaksjoner
  • Ved ikke- IgE-medierte reaksjoner (for eksempel vaskulitt, trombocytopenisk purpura)
  • Ved generaliserte hudreaksjoner i form av urtikaria hos barn (og de fleste voksne, se ovenfor)