Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Kontraindikasjoner

Absolutte kontraindikasjoner

  • Alvorlig astma
  • Mangeårig astma med irreversibel lungefunksjonsnedsettelse 
  • Ukontrollert astma 
  • Aktiv systemisk autoimmun sykdom
  • Aktiv malign sykdom
  • AIDS 
  • Svangerskap (ukomplisert vedlikeholdsbehandling kan fortsette etter grundig informasjon og aksept fra pasienten) 

Ved SLIT er i tillegg eosinofil øsofagitt og kronisk inflammatorisk sykdom i munnhulen en absolutt kontraindikasjon.