Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Organisering av behandlingen

Anafylaksiberedskap

Beredskap ved allergen immunterapi skal inkludere nødvendig utstyr for behandling og overvåking av anafylaktiske reaksjoner. 

Ved SCIT bør behandlingsrom med akuttberedskap og båre/seng være tilgjengelig og lokalisert i virksomheten når behandlingsstedets geografiske lokalisasjon tilsier at akutthjelp på sykehus kan ta tid å få etablert. 

Følgende medikamenter og utstyr bør være tilgjengelig i forbindelse med behandlingen:

  • Stetoskop, blodtrykksmåler og evt. pulsoksymeter
  • Adrenalin til intramuskulær injeksjon i form av ferdigfylte autoinjektorer (0,15 og 0,3 mg for barn og 0,3 og 0,5 mg for voksne) eller hetteglass (1 mg/mL) til opptrekk, kanyler og sprøyter
  • Bronkodilatator (β-2-agonist som salbutamol) administrert med forstøverapparat eller dosespray med inhalasjonskammer
  • Utstyr for etablering av venøs tilgang inkludert staseslange, PVK, infusjonssett og intravenøs væske (saltvann/ringer)
  • Utstyr for administrasjon av oksygen og eventuelt luftveisutstyr (nesekateter, oksygenmaske med reservoar, Lærdalsbag, svelgtube og sug) 
  • Antihistaminer til peroral og/eller parenteral administrasjon
  • Glukokortikosteroider til peroral og/eller parenteral administrasjon 

Behandlende helsepersonell må være kjent med medisinene og utstyret som brukes i en allergisk akuttsituasjon. Regelmessig opplæring, illustrative plakater og simuleringstrening anbefales for å lette gjenkjennelse og håndtering av anafylaksi. 

Risiko for utløsning av anafylaksi ved oppstart av SLIT er vesentlig lavere enn ved gjennomføring av SCIT. Det kan derfor vurderes et lavere nivå av anafylaksiberedskap hvis virksomheten utelukkende gir tilbud om SLIT, men initial behandling av anafylaksi med adrenalin må alltid være lett tilgjengelig.