Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Vedlikeholdsfasen

Generelle reaksjoner

Generelle reaksjoner etter forrige injeksjon medfører endring av vedlikeholdsdosen på følgende måte:

Reaksjon GradTiltak
StraksreaksjonLett (WAO grad 1-2*) Reduser 1-2 dosetrinn
Moderat (WAO 3*)Reduser 2-4 dosetrinn
Alvorlig (WAO 4*)Avslutte behandling hvis ikke korrigerbar årsak**
SenreaksjonType III reaksjon (feber, leddsmerter og redusert allmenntilstand) Avslutt behandlingen
Allergisk/astmatisk reaksjon Lett Optimaliser allergi- og astmabehandlingen, vurder evt. dosereduksjon etter farmakologisk behandling
 Alvorlig Vurder å avslutte behandlingen**

* WAO gradering av systemiske reaksjoner ved SCIT (etter Cox et al. 2010):
Grad 1: Symptomer/funn fra ett organsystem
Grad 2: Symptomer/funn fra mer enn ett organsystem eller astma med fall i PEF/FEV1 som responderer på bronkodilatator eller symptomer/funn fra mage-/tarm systemet
Grad 3: Astma med fall i PEF/FEV1 som ikke responderer på bronkodilatator eller hevelse i larynks eller tunge med eller uten stridor
Grad 4: Respirasjonssvikt med eller uten bevissthetstap eller blodtrykksfall med eller uten bevissthetstap
Grad 5: Død
WAO SCIT graderingsystem inneholder 5 grader. Hver grad er basert på det/de organsystem som er involvert, og på alvorlighetsgrad. Organsystem er definert som hud, konjunktiva, øvre luftveier, nedre luftveier, mage/tarm, kardiovaskulært system og andre. En reaksjon fra et enkelt organsystem som hud, konjunktiva eller øvre luftveier, men ikke astma, mage/tarm eller kardiovaskulært system er klassifisert som grad 1. Symptomer/funn fra mer enn et organsystem eller astma, mage/tarm eller kardiovaskulært system klassifiseres som grad 2 og 3. Respirasjonssvikt med eller uten bevissthetstap eller blodtrykksfall med eller uten bevissthetstap defineres som grad 4 og død som grad 5. Graderingen baseres seg på legens kliniske vurdering. 

**Hvis sannsynlig årsak er en interkurrent virusinfeksjon eller annen korrigerbar tilstand (injeksjon gitt sist i.v. eller for høy dose) kan vedlikeholdsbehandlingen fortsettes ved å redusere neste dose med 1-2 dosetrinn. Se for øvrig under «Doseøkning» nedenfor.