Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Vedlikeholdsfasen

Overskredet intervall i vedlikeholdsfasen

Overskredet intervall medfører endring av vedlikeholdsdosen etter følgende hovedregler:

TidTiltak
< 10 ukerUendret dose
10-12 uker Dosereduksjon til 0,6 mL
12-16 uker Dosereduksjon til 0,4 mL
16-26 uker Dosereduksjon til 0,2 mL
> 26 uker Start på ny

Ved dosereduksjon i vedlikeholdsfasen til 0,6 mL anbefales tilbake til toppdose 4 uker senere, deretter 8 uker, og så fortsettes med intervall på 8±2 uker. Ved dosereduksjon til mindre enn 0,6 mL anbefales å trappe opp igjen i 1 til 2 ukers intervaller til igjen oppnådd toppdose. Deretter etter 2, 4 og 8 uker, og så fortsettes som før med intervall på 8±2 uker.