Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Praktisk gjennomføring av sublingual immunterapi

Allergener tilgjengelig for SLIT

Ved sublingual immunterapi (SLIT) skjer absorbsjon ved at allergenet administreres under tungen. Formuleringer til SLIT er tilgjengelig som dråper og hurtig oppløselige smeltetabletter. Foreløpig er det kun smeltetabletter for behandling av allergi mot trepollen (Itulazax®), gresspollen (Grazax® og Oralair®) og husstøvmidd (Acarizax®, Aitmyte®) som er registrert i Norge og som kan refunderes etter §2 i blåreseptforskriften. 

Itulazax har effekt også mot allergi fra or og hassel i tillegg til bjørk på grunn av stor grad av strukturell likhet mellom disse allergenene. Tilsvarende gjelder for Grazax, og Oralair og forskjellige typer gress. Behandling med dråper eller andre smeltetabletter er tilgjengelig for flere andre allergener og kan gjennomføres etter søknad til Helfo om godkjenningsfritak for legemiddel uten markedsføringstillatelse til mennesker og om refusjon etter §3a.

Vær oppmerksom på at det kan være forskjellige aldersgrenser for de ulike preparatene som er godkjent for SLIT. For tiden er grensen 5 år for behandling for allergi mot gresspollen (Grazax® og Oralair®), 12 år for husstøvmidd (Acarizax®, Aitmyte®) og 18 år for bjørkepollen (Itulazax®).