Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Praktisk gjennomføring av sublingual immunterapi

Dosering og behandlingstid

De godkjente smeltetablettene for SLIT finnes for Itulazax, Grazax og Acarizax i en styrke uten opptrappingsprotokoll og for Oralair og Aitmyte i en opptrappingsprotokoll over 3 dager. Det skal legges en tablett under tungen daglig i hele behandlingstiden på 3 år for Itulazax, Grazax, Acarizax og Aitmyte. Oralair behandlingen starter opp 4 måneder før pollensesongen og avsluttes når pollensesongen er over, dette gjøres hvert år i 3 år.

De uregistrerte dråpene (Staloral®) trappes opp fra lav dose til vedlikeholdsdose med to forskjellige styrker over 9-10 dager (se Vedlegg 11).

Behandlingstiden er 3 år både for smeltetabletter og dråper. For pollenallergiene skal dråpene bare tas 4 måneder før og under den aktuelle pollensesongen i de tre årene behandlingen pågår (ca. 6 måneder per år).