Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Praktisk gjennomføring av sublingual immunterapi

Oppfølging av SLIT

Klinisk effekt på pollenindusert rhinitt og konjunktivitt i pollensesong oppnås hvis behandling startes minst 4 måneder før forventet start av pollensesong og fortsettes gjennom sesongen. Hvis behandling startes 2 til 3 måneder før sesongen kan det oppnås noe effekt. Hvis ingen relevant forbedring av symptomene observeres i løpet av første behandlingsår, er det ikke indikasjon for fortsatt behandling. For langtidseffekt og sykdomsmodifiserende effekt, anbefales det å fortsette daglig behandling i 3 etterfølgende år. Pasienter som ikke oppnår full effekt, kan i tillegg til SLIT benytte de symptomdempende medikamenter som er nødvendig for symptomkontroll. Hos pasienter som får gradvis økende effekt for hver sesong og som fortsatt har plager etter 3 års behandling kan behandlingen forlenges i ytterligere 1 til 2 år.

For at pasienten skal få god effekt av behandlingen er det viktig at behandlingen gjennomføres som beskrevet. Noen pasienter avslutter behandlingen på grunn plager med lokale allergiske reaksjoner, misforståelser eller fordi de glemmer å ta tablettene. Det er derfor viktig at pasienten følges opp med kontroller under behandlingen.

Anbefalt minimum oppfølging/kontroller

NrAnledningVurdere
1Oppstart/prøvedoseLokale allergiske reaksjoner og tiltak for å redusere disse
23-4 uker etter oppstartLokale allergiske reaksjoner og tiltak for å redusere disse
3Etter første pollensesongEffekt av behandling. Seponere hvis ingen effekt
4Etter 2. og 3. pollensesongEffekt av behandling. Behov for symptomdempende behandling
5Ved avslutning etter 3 årEffekt av behandling. Indikasjon for å forlenge behandling?