Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Praktisk gjennomføring av sublingual immunterapi

Oppstart av SLIT

Diagnostikk og indikasjoner er felles for SCIT og SLIT (se kapitlet Utredning). Det er i felleskatalogteksten angitt at behandling for allergi mot husstøvmidd (Acarizax® og Aitmyte®) bare kan startes opp av spesialist med allergologisk kompetanse mens det ikke er angitt tilsvarende for hvilke legespesialiteter som kan starte behandling med Grazax® og Itulazax®. Uansett bør behandling initieres av leger med erfaring i behandling av allergiske sykdommer og som kan behandle allergiske reaksjoner. Ved behandling av barn, bør legen ha erfaring med å behandle allergisykdommer hos barn.

Det er anbefalt at første smeltetablett tas under medisinsk tilsyn og at pasienten observeres i 30 minutter etter inntak. Det er viktig at pasient og lege får drøftet evt. bivirkninger og mulige tiltak mot disse. Pasienten må få informasjon om mulige lokale allergiske reaksjoner og at disse for de fleste er milde og forbigående.