Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Praktisk gjennomføring av sublingual immunterapi

Tiltak for å redusere lokale allergiske reaksjoner i oppstartfasen

Noen pasienter (5 til 10%) avbryter behandling på grunn av plagsomme reaksjoner. Det anbefales å bruke perorale antihistaminer i oppstartfasen for å redusere plager forbundet med lokale allergiske reaksjoner. Antihistaminer kan seponeres når pasienten ikke lenger har slike plager. Ytterligere tiltak kan være å spytte ut allerede etter 30 sekunder, skylle munnen og spytte ut igjen. Så gradvis øke eksponeringstiden.