Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Praktisk gjennomføring av sublingual immunterapi

Viktig informasjon til pasienten ved bruk av tabletter

Det er viktig at pasienten informeres grundig om hvordan medikamentet skal tas. I veilederen foreligger pasientinformasjon som anbefales brukt til hjelp for dette, se vedlegg 1.

Et utdrag tas med her:

 • Fingrene skal være tørre når man tar tabletten ut av pakningen
 • Tabletten skal legges under tungen, tabletten oppløses i løpet av få sekunder.
 • Unngå å svelge det første minuttet etter inntak av tabletten
 • Unngå å spise og drikke i 5 minutter etter inntak
 • Tabletten skal tas hver dag, hele året i 3 år
 • Om du glemmer å ta tabletten, kan den tas senere samme dag
 • Ta ikke dobbel dose for å kompensere for en glemt tablett
 • Vær forsiktig dersom du har:
  • Trukket en tann eller har fått foretatt andre former for operasjoner i munnhulen. Behandlingen skal da opphøre i syv dager for å gi tid til heling. Det gjelder også for barn som feller tenner.
  • Astma og får en infeksjon i luftveiene (for eksempel forkjølelse). Behandlingen avbrytes i så fall til infeksjonen er over. Snakk med din lege.
 • Avbryt behandlingen og kontakt legen din eller sykehus raskt dersom du opplever noe av følgende:
  • merkbar forverring av din astma
  • alvorlig hevelse i halsen
  • vanskeligheter med å svelge
  • pustevansker
  • stemmeendringer (for eksempel heshet)
  • lavt blodtrykk (hypotensjon)
  • alvorlig eller vedvarende halsbrann