Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Utredning

Diagnostiske kriterier

Gjennom utredning skal det dokumenteres direkte sammenheng mellom allergen eksponering og symptomer. Grundig sykehistorie som inkluderer symptomer, alvorligheten av symptomene og tidligere behandling danner grunnlaget for utredningen. I tillegg må det påvises sensibilisering ved spesifikt IgE eller hudprikktest for det aktuelle allergenet.