Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Vedlegg

Last ned Vedlegg 1: Pasientinformasjon ved allergen immunterapi med tabletter (SLIT)

Last ned Vedlegg 2: Pasientinformasjon ved allergen immunterapi med sprøyter (SCIT)

Last ned Vedlegg 3: Skjema oppdosering SCIT: Kluster 7 uker

Last ned Vedlegg 4: Skjema oppdosering SCIT: Modifisert kluster 8 uker

Last ned Vedlegg 5: Skjema oppdosering SCIT: 15 ukers protokoll

Last ned Vedlegg 6: Skjema oppdosering SCIT: Veps og Bie: Ultrarush

Last ned Vedlegg 7: Skjema oppdosering SCIT: Veps og Bie: 4 dagers protokoll

Last ned Vedlegg 8: Sjekkliste for SCIT

Last ned Vedlegg 9: Skjema for SCIT: Oppdosering modifisert kluster 8 uker

Last ned Vedlegg 10: Skjema for SCIT: Vedlikehold modifisert kluster 8 uker

Last ned Vedlegg 11: Skjema oppdosering: Staloral dråper

Last ned Vedlegg 12: Plakat for håndtering av anafylaksi som brukes i Helse Vest