Kombinasjonsbehandling med blodplatehemmere (European Society of Cardiology)

Lenke: Kombinasjonsbehandling med blodplatehemmere (European Society of Cardiology)

Korttittel: Guidelines on Dual Antiplatelet Therapy

Original tittel: Focused update on Dual Antiplatelet Therapy (DAPT) Guidelines

Description:

Kliniske retningslinjer for kombinasjonsbehandling med blodplatehemmere.

Tema: Hjerte og kar

Emner: Hemostatiske forstyrrelser

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: European Society of Cardiology

Språk: English