Robotassistert trening i rehabilitering av arm- og håndfunksjon etter hjerneslag

Sist faglig oppdatert: 09. september 2023

Individuell tilpasning

Denne faglige retningslinjen er veiledende. Det er vesentlig å påpeke at det skal utøves gode vurderinger og faglig skjønn vedrørende den enkelte pasient, samt at helsepersonell-loven alltid vil være overordnet retningslinjer 20. Innholdet i et armrobot treningsprogram bør derfor være basert på anbefalinger beskrevet under 8.1 - 8.4, men også ut ifra pasientens mål og behov.

Tilpasning og justering ved oppstart av trening med armrobotikk bør gjennomføres av en person som har god kjennskap til den aktuell brukers kognitive og fysiske funksjon. Tett oppfølging ved oppstart er vesentlig for å tilse at treningsformen er egnet, men også for å sikre ideell tilpasning og grundig innføring. Justering av bevegelsesutslag, avlastning og motstand underveis i treningsperioden er vesentlig for optimalt utbytte av treningen. For å opprettholde motivasjon og øke utfordringen underveis bør det også gjøres regelmessige endringer i spill og program.

Slagpasienter i subakutt-kronisk fase

Anbefaling
Anbefalinger

Personer som har gjennomgått hjerneslag i både subakutt og kronisk fase kan ha nytte av trening med armrobotikk.

Begrunnelse

Resultater fra den systematiske oversikten gjennomført i ARIS-prosjektet viser at man kan forvente tilnærmet lik effekt av robotikktrening i både subakutt og kronisk fase etter et hjerneslag for bedring av hånd- og armfunksjon og reduksjon av spastisitet. Robotikktrening ser ut til å ha en større effekt på styrke i hånd og arm hos pasienter i kronisk fase, men det er stor variasjon i resultatene ifølge oversiktsartikkelen(3). 

Type robot

Anbefaling

Begrunnelse

I oversiktsartikkelen 3 ble det ikke funnet signifikante forskjeller mellom type robot som ble benyttet for å oppnå effekt på hånd- og armfunksjon, styrke eller aktiviteter i dagliglivet. For reduksjon av spastisitet viser analysene en forskjell, der man har oppnådd større reduksjon hvis man benytter roboter med 1-2 grader av frihet sammenlignet med 3-7 frihetsgrader.

Treningsmengde

Anbefaling
Anbefalinger

Personer som har gjennomgått hjerneslag anbefales å trene 45 minutter, 3-5 ganger per uke med armrobotikk. Anbefalingen er veiledende og individuelle tilpasninger (treningsmengde, type armrobot, type spill osv.) bør vurderes til enhver tid. 

Begrunnelse

Resultatene fra den systematiske oversikten har ikke ført til en konkret anbefaling om treningsmengde på grunn for stor variasjon i treningsdosering som ble anvendt i studiene inkludert i den systematiske oversikten (7.1). Retningslinjen gir derfor en anbefaling om treningsmengde, basert på litteratur, klinisk erfaring/ekspertise og erfaring/tilbakemeldinger fra brukere.

Terapeutens - behandlers kompetanse

Anbefaling
Anbefalinger

Behandleren bør ha god kompetanse på robotsystemene og kunnskap om hvilken justeringsmuligheter (type spill, utstyr, etc.) som finnes for å kunne individualisere treningen.

Begrunnelse

Denne anbefaling er basert på tilbakemeldinger fra terapeuter og pasienter som ble intervjuet i prosjektet (7.3.2 og 7.4.1). 

Variert treningsprogram

Anbefaling
Anbefalinger

Innholdet i treningsprogrammet bør varieres (type spill/robot) og vanskelighetsgrad bør justeres for å oppnå bedre effekt og opprettholde treningsmotivasjon.

Begrunnelse

Denne anbefaling er basert på tilbakemeldinger fra terapeuter og pasienter som ble intervjuet i prosjektet (7.3.2 og 7.4.1).