Kirurgi

Aktuelt

Risiko for misbruk av opioider etter operasjon

Tidsskrift for Den norske legeforening hadde i 2018 en artikkel om risiko for misbruk av opioider etter kirurgi. Artikkelen omhandlet en stor amerikansk studie som konkluderte med at 0,6 prosent av alle opererte pasienter som har fått opioider,  utvikler et misbruk.

UptodateWhatsNew

Nyheter om kirurgi i UpToDate

Oppslagsverket UpToDate har en egen tjeneste "What's new in general surgery" som gir deg en rask oppdatering av hva som har skjedd innen faget de siste månedene.

Bilde av rullator fra stock.xchng

Hvem kan søke om hjelpemidler?

Pasienten må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler.

(/kirurgi)