Nyheter om kirurgi i UpToDate

Oppslagsverket UpToDate har en egen tjeneste "What's new in general surgery" som gir deg en rask oppdatering av hva som har skjedd innen faget de siste månedene.

UptodateWhatsNew

 

What’s New, nyhetstjenesten i oppslagsverket UpToDate, består av en samling artikler som dekker mange medisinske og kirurgiske fagområder. Artiklene oppdateres kontinuerlig med viktige nyheter fra forskning og klinisk praksis. Tekstene er oversiktlige, og er et lett tilgjengelig hjelpemiddel til faglig oppdatering.

venstremargen finner du lenker til litteraturreferanser, algoritmer, tabeller og relaterte emner.

For å finne «What’s New»-artiklene går du inn på UpToDate-startsiden og søker dem opp via søkefeltet eller klikker på fanen «What’s New» (oppe til høyre). Der finner du What's new in general surgery.

I mars 2018 stod blant annet disse artiklene: 

  • Guidelines for diagnosis and management of Clostridium difficile infection 
  • Mesh versus suture repair of primary umbilical hernias

Oppslagsverket UpToDate er kjøpt fri av Helsebiblioteket, slik at alle med norsk IP-adresse har gratis tilgang, uten innlogging og passord.

(/kirurgi/aktuelt/nyheter-om-kirurgi-i-uptodate)