Sentrale anestesitidsskrifter tilbake i Helsebiblioteket

Da oljeprisen og kronekursen falt, måtte Helsebiblioteket kutte i tidsskrifttilbudet for å spare penger. Det førte til at Lippincott-pakken, med mange av våre beste tidsskrifter forsvant.

anestesi
God nyhet for anestesileger: Anesthesiology er nå tilgjengelig igjen. Ill.foto: Colourbox.

Nå har vi fått til et spleiselag med helseforetak og undervisningsinstitusjoner for å finansiere abonnement på disse tidsskriftene igjen. De aller fleste institusjonene ble med på spleiselaget, og det betyr at disse tidsskriftene er tilgjengelige fra 01.01.2018. For anestesifeltet gjelder dette blant annet følgende tidsskrifter:

Du må være innlogget eller gjenkjent på IP-adresse for å lese disse tidsskriftene. Tilgang gjelder kun for de institusjoner som er med på å betale for Lippincottavtalen.

Lippincottavtalen gjelder rundt 130 tidsskrifter innen flere fagområder. Helsebiblioteket har en del flere tidsskrifter om anestesiologi fra andre leverandører. Du finner dem under helsebiblioteket.no/tidsskrifter.

Aktuell lenke:

Flere tidsskrifter fra Lippincott

Relevante søkeord: tidsskrifter, Helsebiblioteket, tidsskriftavtaler, avtaler, kirurgi, anestesi, intensivbehandling, akuttmedisin

(/kirurgi/aktuelt/sentrale-anestesitidsskrifter-tilbake-i-helsebiblioteket)